Om:

  • Borgmester, Langeland Kommune.
  • Født d. 25. april 1958.
  • Indtrådte i bestyrelsen i Danmarks Naturfond d. 25. marts 2022. Har ikke været på genvalg.
  • Udløb for aktuelle valgperiode er d. 25. marts 2025.
  • Besidder lokal viden, særligt ifm. udviklingsarbejdet på Skovsgaard.

Bestyrelsen