Om:

  • Borgmester, Langeland Kommune.
  • Født d. 25. april 1958.
  • Indtrådte i bestyrelsen i Danmarks Naturfond d. 25. marts 2022.
  • Besidder lokal viden, særligt ifm. udviklingsarbejdet på Skovsgaard.

Bestyrelsen