Om:

  • Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
  • Født d. 3. august 1978.
  • Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening er i henhold til fondens vedtægter født formand for fondens bestyrelse. Præsidenten for foreningen er valgt for en 3-årig periode, senest d. 21. april 2021.
  • Udløb for aktuelle valgperiode er d. 21. april 2021.
  • Kompetencer: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Bestyrelsen