Om:

  • Uddannet biolog – senest direktør i Naturama og Fjord&Bælt - nu indehaver af Thybo Consult.
  • Født d. 21. juli 1961.
  • Indtrådte i bestyrelsen i Danmarks Naturfond d. 23. oktober 2023.
  • Har kompetencer inden for fundraising, ledelse af naturdestination samt naturformidling til børn.

Bestyrelsen